Misyon

IHE Türkiye misyon : Türkiye’de toplum sağlığını iyileştirmek ana amacıyla;

    • sağlık bilgi sistemlerinin birlikte çalışabilirliği için,  hasta bilgi bütünlüğü,  güvenliği ve paylaşılabilmesini sağlamak,
    • ülke gereksinimlerine göre sağlık bilgi sistemlerindeki önceliklerin belirlenmesine katkıda bulunmak,
    • Türkiye’de bu amaçlar doğrultusunda çalışan kuruluşları bir araya getirmek ve farkındalığı artırmak,
    • bu konuda dünyadaki benzer kuruluşlar ile temas kurmak ve onlara katkıda bulunmak,
    • IHE Uluslararası’nın teknik çerçevelerini ve entegrasyon profillerini izleyerek sağlık bilgi sistemlerin uyumluluğunu sağlamaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir