Mevzuat

IHE TÜRKİYE TEMEL YÖNETİM İLKELERİ

  1. IHE Türkiye Tıp Bilişim Derneği, Türk Radyoloji Derneği (TRD) ve Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği tarafından kurulmuş olup iletişim adresi Tıp Bilişim Derneği’dir.
  2. IHE Türkiye faaliyetleri kullanıcı ve “vendor” eş başkanların koordinasyonu ile yürütülür. Karar gerektiren durumlarda her üç dernek Başkanı veya bu derneklerce yetkilendirilmiş kişiler, IHE International üyesi Türkiye temsilcisi, IHE-Avrupa resmi Türkiye temsilcisi ve IHE Türkiye eşbaşkanlar tarafından oluşan Icra Kurul tarafından karar alınır.
  3. IHE Türkiye eş başkanları üçer yıllık dönemler ile seçilir. Kullanıcı eş Başkan Kullanıcı dernekler (TRD veya Tıp Bilişim Derneği), vendor başkan ise “Vendor” kuruluş (TıpGörDer veya Tıp Bilişim Derneği) tarafından önerilir.
  4. IHE International temsilcisi IHE konusunda deneyimli kişiler arasından en az iki dernek tarafından önerilmesi ile belirlenir. IHE İnternational üyesi temsilci görev süresi üç yıldır. Görev süresi en çok iki dönemdir. Bir dönem ara verdikten sonra gerektiğinde yeniden seçilir.
  5. IHE eşbaşkanları gerek gördüğü durumlarda alt komiteleri önererek kurar. Bu komitelere örnek olarak teknik, planlama, “marketing-communication” verilebilir. Alt komitelerin çalışma esasları için ayrı yönerge hazırlanır.
  6. IHE Türkiye üyeliği ücretsizdir. İsteyen kişiler TURKMIA iletişim adresi aracılığı ile IHE-Türkiye’ye üye kişisel olarak üye olabilir. IHE Türkiye üyeleri IHE Türkiye Genel Kurulunu oluşturur. Genel Kurul danışma, tavsiye amacı ile yılda en az bir kez toplanır.
  7. 2015 yılına kadar IHE Türkiye kurumsal üyeliği ücretsizdir.
  8. Bu esasları IHE Türkiye’nin yasal olarak yapılanmış olduğu TURKMIA yürütür. İcra Kurulu önerisi ile bu ilkelerde değişiklik yapılır.
  9. Kabul tarihi 13 Ocak 2013

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir